Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi

metodą W. Meinholda (H.I.T.T.®)

Jest to autorska metoda terapii opracowana przez niemieckiego terapeutę Wernera Meinholda , na gruncie polskim rozwijana od kilkunastu lat przez środowisko certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii przy Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą.

Można ją zaliczyć do technik hipnoanalitycznych, czyli stanowiących połączenie psychoanalizy i hipnozy. W metodzie tej stosuje się zarówno sposób terapii w oparciu o rozmowę jak i prowadzoną w hipnozie analizę aktualnych problemów pacjenta na tle historii jego życia.

Stąd metodę tę nazywa się w przybliżeniu „analizą biograficzną”. Na kolejnych sesjach terapeutycznych dokonuje się w oparciu o wolne skojarzenia, dopuszczanie wspomnień, wyobrażeń, emocji, doznań cielesnych po kolei, z każdego roku życia, aż do prenatalnego okresu rozwoju.

Odtworzenie, przywołanie nieuświadamianych dotąd treści psychicznych, pochodzących z różnych okresów rozwojowych z wykorzystaniem opisywanej przez twórcę psychoanalizy, Zygmunta Freuda, techniki konstrukcji, w połączeniu z pogłębiającą się relacją terapeutyczną, ma dużą skuteczność w sytuacjach różnorodnych zaburzeń psychicznych.