O mnie

Jerzy Korzewski

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalistą psychologiem klinicznym, psychoterapeutą i hipnoterapeutą. Studia magisterskie ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również uzyskałem stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Posiadam też tytuł magistra inżyniera mechanika, po ukończeniu Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

Prowadzę Centrum Szkoleń i Usług Psychologicznych AKADEMIA PSYCHE. W latach 2003-2013 pracowałem w Oddziale Psychoterapii Szpitala SP ZOZ MSW w Krakowie, w latach 2008-2011 w Poradni Psychologicznej NZOZ Med-Skarpa, wcześniej zajmowałem się też terapią młodzieży i terapią uzależnień.

Od 2012 r. jestem członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) i członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem członkiem Zarządu Fundacji Dziękuję Ci za Służbę/Thank You for Your Service. W latach 2009-2012 pełniłem funkcję Wiceprezesa Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą.


Ukończyłem:


Ukończyłem staże kliniczne w oddziałach:

 • leczenia nerwic i zaburzeń behawioralnych,
 • psychiatrycznym,
 • psychiatrycznym dziecięcym i młodzieżowym,
 • psychiatrycznym rehabilitacyjnym,
 • leczenia uzależnień,
 • neurologicznym,
 • chirurgicznym,
 • rehabilitacyjnym,
 • sądowym,
 • w poradni zdrowia psychicznego,
 • w poradni środowiskowej.