Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej

Jest to autorska metoda terapii opracowana przez wiedeńską psychoterapeutkę polskiego pochodzenia, Barbarę Jakel . Opiera się na założeniach i praktyce psychoanalitycznej rozwijanej w środowisku wiedeńskich psychoanalityków w latach 20-tych – 40-tych XX w.

Do jej powstania przydatne były też późniejsze opracowania psychoanalityczne i nurty z nich się wywodzące. Techniką pracy jest rozmowa, praca z oddechem w opracowaniu psychoanalitycznym i metody pracy z psychiką poprzez asymilację doznań cielesnych. Uzupełnieniem jest analiza snów i praca z twórczą ekspresją.