Stosowane techniki terapii

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą powstałą w wyniku rozwoju psychoanalizy, uwzględniającą wpływ nieświadomych czynników psychicznych na funkcjonowanie człowieka. Kładzie się w niej nacisk zarówno na wgląd w nieuświadamiane przyczyny emocji, myśli i zachowania oraz na relację terapeutyczną między psychoterapeutą a pacjentem. Zmianę w terapii osiąga się przez odbywające się w relacji przetwarzanie tego co dotąd było nieuświadamiane oraz pobudzanie twórczych sił psychicznych do udziału w tym procesie.

Więcej 

Hipnointegracyjna Psychoterapia Głębi

metodą W. Meinholda (H.I.T.T.®)

Jest to autorska metoda terapii opracowana przez niemieckiego terapeutę Wernera Meinholda , na gruncie polskim rozwijana od kilkunastu lat przez środowisko certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów psychoterapii przy Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą.

Więcej 

Psychoterapia Więzi Prenatalnej i Okołoporodowej

Jest to autorska metoda terapii opracowana przez wiedeńską psychoterapeutkę polskiego pochodzenia, Barbarę Jakel . Opiera się na założeniach i praktyce psychoanalitycznej rozwijanej w środowisku wiedeńskich psychoanalityków w latach 20-tych – 40-tych XX w.

Więcej 

Trening Regulacji Emocji

Trening Regulacji Emocji jest metodą autorską dr Jerzego Korzewskiego, opracowaną w ramach rozprawy doktorskiej (pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2006-2007 jako projekt badawczy nr 1 H01F 047 30). Wykorzystuje techniki oddechowe, terapię uważności (MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction), Terapię Skoncentrowaną na Emocjach (Emotion Focused Therapy – EFT) Leslie Greenberga  i wywodzącą się z psychoanalizy metodę mostu somatyczno-emocjonalnego D. L. Araoza.

Więcej