Wybrane teksty

Medytacja mindfulness i Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Koncepcja mindfulness wywodzi się z buddyzmu i innych tradycji kontemplacyjnych, ale bez aspektu religijnego została przeniesiona także na grunt psychologii, w tym do psychoterapii. w kontekście terapii  wykorzystuje się tylko wstępną fazę medytacji buddyjskiej.

Podstawy teoretyczne Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (Emotion Focused Therapy - EFT)

Z uwagi na to, że jest to mniej znane podejście terapautyczne do prezentowanych obok, stąd przedstwaiony jest tu pełniejszy jego opis.

Leslie Greenberg, podczas wieloletnich doświadczeń terapeutycznych obejmujących: podejście psychodynamiczne, oparte na doświadczeniu (experiential), terapię poznawczo-behawioralną i systemową, opracowywał zintegrowane podejście terapeutyczne skoncentrowane na emocjach (emotion-focused). Podstawy tego podejścia opierają się na wnioskach wyciągniętych z praktyki terapeutycznej, z badań nad zjawiskami emocjonalnymi w kontekście terapii, a także z najnowszych badań nad rozwojem emocjonalnym i inteligencją emocjonalną.

Podejście tzw. „Nowej Hipnozy” i technika mostu emocjonalno-somatycznego

Podejście zwane Nową Hipnozą ujmuje procesy i zjawiska terapeutyczne często nie mieszczące się w obrębie tradycyjnego ujęcia hipnozy. Obejmuje ona elementy opracowane przez wielu badaczy i klinicystów, pracujących w dziedzinie „tradycyjnej” hipnozy. Zalicza się tu między innymi ujęcie ericksonowskie oraz, częściowo z niego się wywodzące, Neurolingwistyczne Programowanie. Podejście to opiera się też na teoretycznych i metodologicznych elementach psychoterapii humanistycznej, głównie na aspektach doświadczeniowych, oraz na nurcie poznawczo-behawioralnym.

Trening Regulacji Emocji

Trening Regulacji Emocji jest metodą autorską dr Jerzego Korzewskiego, opracowaną w ramach rozprawy doktorskiej (pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę w latach 2006-2007 jako projekt badawczy nr 1 H01F 047 30). Wykorzystuje techniki oddechowe, terapię uważności (MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction), Terapię Skoncentrowaną na Emocjach (Emotion Focused Therapy – EFT) Leslie Greenberga  i wywodzącą się z psychoanalizy metodę mostu somatyczno-emocjonalnego D. L. Araoza.