Psychoterapia Kraków

Psychoterapia jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Jej celem jest zmiana sposobu przeżywania i zachowania na przynoszące więcej satysfakcji zarówno sobie samemu jak i otoczeniu. Mimo tego, że nie jest to łatwa praca, jej wyniki mogą przynieść wymierne efekty osobie, która z niej korzysta, w postaci poprawy w zakresie zdrowia psychicznego i funkcjonowania w życiu.

W dziedzinie psychoterapii istnieją różne podejścia do rozumienia człowieka, genezy problemów oraz sposobów pomocy. Psychoanalityczne i wywodzące się z niego psychodynamiczne ujęcie terapii opiera się na założeniu istnienia nieświadomego obszaru psychiki i jego wpływu na świadome przejawy funkcjonowania.

Terapię w podejściu psychoanalitycznym i psychodynamicznym prowadzi się analizując zachowania, emocje, fantazje, pragnienia, i sny. Posługując się metodą psychoanalityczną, możemy to co nieświadome uczynić świadomym, aby lepiej poznać siebie i ulepszyć swoje życie.

Hipnoterapia w ujęciu psychoanalitycznym może stanowić rozwinięcie oodziaływań opartych o wyżej wspomniane techniki.

Psychoterapia Więzi Prenatalnej opiera się na psychoanalitycznym podejściu, z koncentracją na najwcześniejszym okresie rozwojowym, poszukiwaniu przyczyn tworzenia się zaburzeń psychicznych i odnajdywaniu potrzebnych do pomocy zasobów psychicznych.

Szukasz miejsca gdzie możesz odbyć psychoterapię w Krakowie? Zadzwoń do mnie: +48 606 681 595.